Smidigkonferansens årsmøte 2013

Som deltaker på Smidig2011 og/eller Smidig2012 har vi gleden av å invitere deg til å bli medlem av Smidigkonferansen og delta på årsmøtet 20.mars kl 17:00, på Scotsman 3 etg. venstre side, i Oslo. Det vil bli servert mat og drikke. Du kan bli medlem selv om du ikke deltar på årsmøtet.Det skal velges nye styremedlemmer for årets Smidigkonferanse under årsmøte. Vi oppfordrer deltagere av tidligere konferanser til å melde seg eller foreslå andre ildsjeler som kunne bidra med sitt engasjement. Forslag sendes til valgkomiteen ved Johannes Brodwall (johannes@brodwall.com)Vi trenger å vite om du kommer, gis oss tilbakemelding her: https://docs.google.com/forms/d/1N57d0LCBjUuy0BV1gbejku0S5NPkDISvlPB7B4WR9rk/viewformAgenda:

 • Sak 1/2013 - Godkjenning av innkallingen
 • Sak 2/2013 - Godkjenning av medlemmer med stemmerett
 • Sak 3/2012 - Valg av møteleder
 • Sak 4/2013 - Valg av referent
 • Sak 5/2013 - Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll
 • Sak 6/2013 - Godkjenning av sakslista
 • Sak 7/2013 -. Godkjenning av årberetning
 • Sak 8/2013 - Godkjenning av regnskap
 • Sak 9/2013 - Innkomne forslag
  • Endring av vedtekter
 • Sak 10/2013 - Saker til informasjon
  • Skatteetaten - skatteplikt
 • Sak 11/2013 - Budsjett 2013
 • Sak 14/2013 - Valg
 • Sak 15/2013 - Eventuelt


Arrangørkonferanse

Åpent for alle! Vi holder arrangørkonferanse umiddelbart etter årsmøtet. Som alltid er det frivillige entusiaster som former konferansen og vi ønsker alle velkomne til å bidra. Møt opp og bidra til fornying og forbedring av smidigkonferansen, Smidig 2013 !